PRIVACY.
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid zet uiteen hoe MINGO de gegevens gebruikt en beschermt die u aan MINGO verstrekt wanneer u deze website gebruikt. MINGO zet zich in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Indien wij u vragen bepaalde gegevens te verstrekken aan de hand waarvan u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze uitsluitend zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe MINGO uw persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De termen 'wij', 'ons' of 'MINGO' zijn telkens bedoeld als verwijzing naar MINGO. Dit beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.


WAT VERZAMELEN WIJ

Met uw toestemming verzamelen wij de volgende gegevens wanneer u een webformulier invult, een bestelling plaatst, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of wanneer u deelneemt aan andere promotieactiviteiten:

 • uw naam
 • informatie over de producten van MINGO die u bezit
 • uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadres
 • demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • andere gegevens die relevant zijn voor klantenonderzoeken en/of aanbiedingen

WAT WE DOEN MET DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Wij hebben deze gegevens nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder voor de volgende doeleinden

 1. om de MINGO-producten te leveren, te bedienen, te ondersteunen en te verbeteren. Dit om ervoor te zorgen dat onze klanten de best mogelijke ervaring hebben met hun producten van MINGO.
 2. om te reageren op vragen van klanten, reparaties en om andere klantenservice en ondersteunende diensten te verlenen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben, alsmede om ons gerechtvaardigd belang te dienen.
 3. om geaggregeerde analyses en bedrijfsinformatie te ontwikkelen die ons in staat stellen te werken, te beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen en te rapporteren over de prestaties van ons bedrijf.
 4. om onze communicatie met u te leveren en te personaliseren.

BEVEILIGING

MINGO verbindt zich ertoe de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken een reeks technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van encryptie en authentificatie-instrumenten, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te handhaven en te helpen voorkomen dat gegevens over u verloren gaan, worden gestolen, misbruikt en onbevoegd worden geraadpleegd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Mocht u het gevoel hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn en/of mochten er aanwijzingen zijn van verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en/of vernietiging, stuur dan een e-mail naar: naomi@mingokids.com 


HOE GEBRUIKEN WE COOKIES

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Dankzij cookies kunnen webtoepassingen op u als individu reageren. Door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden, kan de webapplicatie haar activiteiten afstemmen op uw behoeften en voorkeuren. Wij gebruiken traffic log cookies om na te gaan welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor statistische analyse en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

In het algemeen helpen cookies ons om u een betere website aan te bieden, doordat ze ons in staat stellen om na te gaan welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of gegevens over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u daar de voorkeur aan geeft. Dit kan verhinderen dat u de website ten volle benut. Zie voor meer informatie ons COOKIEBELEID hieronder.


HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

MINGO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden in deze privacyverklaring te realiseren of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Met betrekking tot de doeleinden a tot en met b hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Doel

Bewaartermijn

a. Financiële administratie

Zolang als voor dit doel noodzakelijk is

b. CRM

Zolang als nodig voor dit doel

c. Facturatie

Zolang als nodig voor dit doel

d. Marketing

Zolang als nodig voor dit doel

DELEN MET ANDEREN

MINGO kan uw persoonsgegevens delen met partijen die verbonden zijn aan MINGO. Dit voor marketing, financiële of andere belangrijke redenen.


CONTROLE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden. Indien u persoonsgegevens heeft verstrekt via MINGO.com en u wenst hiertoe toegang te krijgen, stuur ons dan een e-mail via: naomi@mingokids.com Via deze e-mail zullen wij uw verzoek in behandeling nemen en de gegevens uit onze administratie verwijderen.


UW RECHTEN

U heeft als betrokkene een aantal wettelijke rechten onder de GDPR:

 • Op basis van het recht van toegang kunt u een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de u betreffende persoonsgegevens. Wij zullen altijd aan uw verzoek voldoen, tenzij er omstandigheden zijn waarin wij gerechtigd zijn uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonsgegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van het wettelijk beroepsgeheim;
 • Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht op het wissen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking. Ook hier kunnen er omstandigheden zijn waarin wij wettelijk gerechtigd zijn uw verzoek te weigeren;
 • Op basis van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en dat u het recht heeft om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profilering;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (zie hieronder bij Klacht indienen);
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin wij gerechtigd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name als de verwerking nodig is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u hierover vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen:
Email adres: info@mingokids.com

MINGO
Vijverhofstraat 88
3032 SN, Rotterdam


EEN KLACHT INDIENEN

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@mingokids.com Wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing. Indien dit niet mogelijk is, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit heet Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen.


COOKIEBELEID

Dit cookiebeleid legt uit wanneer en waarom cookies kunnen worden verzonden naar bezoekers van de MINGO site. Cookies zijn stukjes tekstinformatie die een website overbrengt naar de harde schijf van een persoon of andere website-browser voor het bijhouden van gegevens. Cookies laten de site toe belangrijke informatie te onthouden die uw gebruik van de site vergemakkelijkt. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan de cookie afkomstig is, de "levensduur" van de cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of andere waarde. Bepaalde cookies worden op de site gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld bij uw account of niet.


HOE MINGO COOKIES GEBRUIKT

Zoals de meeste websites gebruiken we cookies voor verschillende doeleinden om uw online ervaring te verbeteren, voor analyses en voor marketing. Zie hieronder welke soorten cookies we op onze website gebruiken:

Categorie cookies Toepasselijke cookies
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor u om op onze website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen diensten zoals winkelwagentjes niet worden geleverd.
MINGO
Functionele cookies
Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes onthouden die u tijdens het surfen maakt en uw ervaring personaliseren.
MINGO
Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze websites gebruikt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren en uw navigatie te vergemakkelijken.
MINGO
ActiveCampaign
Cookies van derden
Cookies van derden zijn cookies die door andere websites en/of partijen dan MINGO worden geplaatst. Deze cookies kunnen op onze website worden gebruikt om onze producten of diensten te verbeteren of om ons te helpen meer relevante advertenties aan te bieden. Op deze cookies is het respectieve privacybeleid van deze externe diensten van toepassing.
MINGO
Google
Facebook
ActiveCampaign
Analytics
We gebruiken deze cookies om ons te helpen onze diensten te begrijpen en te verbeteren.
We kunnen deze cookies bijvoorbeeld gebruiken om meer te weten te komen over welke functies het populairst zijn bij onze gebruikers en waar we eventueel verbeteringen moeten aanbrengen.
MINGO
Google
ActiveCampaign
Adverteren
Wij en onze advertentiepartners gebruiken deze cookies om advertenties te leveren, om ze relevanter en zinvoller te maken voor bezoekers van onze website en om de efficiëntie van onze advertentiecampagnes te volgen, zowel op onze diensten als op andere websites.
MINGO
Google
Facebook
ActiveCampaign
COOKIES LIJST

De volgende cookietabel bevat een selectie van de cookies die op MINGO worden gebruikt. Hoewel we deze lijst regelmatig kunnen bijwerken, dient u er rekening mee te houden dat de namen van cookies, pixels en andere technologieën aan verandering onderhevig zijn.

Domein

Naam cookie

Beschrijving

Vervaldatum

Opt-out

Derde

_ga

Gebruikt door Google Analytics om de activiteit van de gebruiker tijdens verschillende browsersessies te volgen

2 jaar

Google Analytics opt-out

Derde

_gali

Gebruikt door Google Analytics om te registreren met welk item op de vorige pagina de gebruiker interageerde om op de huidige pagina te komen

onmiddellijk

Google Analytics opt-out

Derde

_utma

Gebruikt door Google Analytics om informatie op te slaan over het aantal bezoeken, het eerste bezoek en het meest recente bezoek

2 jaar

Google Analytics opt-out

Derde

_utmb

Gebruikt door Google Analytics om de tijdstempel te registreren van het moment waarop de gebruiker de site binnenkomt

1 maand

Google Analytics opt-out

Derde

_utmc

Gebruikt door Google Analytics om bij te houden wanneer gebruikers de site verlaten

1 jaar

Google Analytics opt-out

Derde

_utmz

Gebruikt door Google Analytics om bij te houden waar een bezoeker vandaan komt

1 jaar

Google Analytics opt-out


COOKIES BEHEREN IN UW BROWSER

Gebruik de opties in uw webbrowser als u geen cookies wilt ontvangen of als u uw browser zo wilt instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt. U kunt alle cookies die in de cookiemap van uw browser zijn geïnstalleerd eenvoudig verwijderen en beheren door de instructies van uw specifieke browserfabrikant te volgen.


PIXELS

Naast cookies gebruiken wij soms ook kleine grafische afbeeldingen, "pixels" genaamd. Wij gebruiken pixels in onze e-mailberichten aan u (als u ervoor hebt gekozen dergelijke berichten te ontvangen) om ons te helpen begrijpen of onze e-mailberichten zijn bekeken. Wij gebruiken ook pixels van derden (zoals die van Google, Facebook en andere advertentienetwerken) om ons te helpen advertenties aan te bieden die relevant zijn voor uw interesses.